• » Sáng chế
 • » Nhãn hiệu
 • » Kiểu dáng công nghiệp
 • » Xử lý vi phạm
 • » Tư vấn đầu tư
 • » Dịch vụ khác
 • Tư vấn đầu tư

  Công ty Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) hỗ trợ quý khách hàng trong việc tư vấn đầu tư gồm

  - Đăng ký kinh doanh;

  - Lập dự án đầu tư;

  - Hợp đồng thương mại;

  - Các vấn đề khác