• » Sáng chế
 • » Nhãn hiệu
 • » Kiểu dáng công nghiệp
 • » Xử lý vi phạm
 • » Giống cây trồng
 • » Dịch vụ khác
 • Giống cây trồng

  Công ty Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) hỗ trợ quý khách hàng trong việc đăng ký bảo hộ độc quyền giống cây trồng bao gồm các bước:

  - Lập hồ sơ đăng ký;

  - Theo dõi quá trình thẩm định hình thức;

  - Theo dõi quá trình thẩm định nội dung;

  - Nộp mẫu giống cho cơ quan khảo nghiệm kỹ thuật;

  - Theo dõi quá trình khảo nghiệm;

  - Thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận văn bằng bảo hộ.

  Ngoài thủ tục xác lập quyền, Công ty Sở hữu trí tuệ Hải Hân còn hỗ trợ các khách hàng trong việc thực hiện các vụ việc liên quan đến chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc xử lý vi phạm đối với giống cây trồng.