• » Photo Galleries
 • » Video Clips
 • » Truyền thông HAIHAN-IP
 • Photo Galleries
  Giấy chứng nhận quyền tác giả

  Giấy chứng nhận quyền tác giả

  Bằng nhãn hiệu nước ngoài do HAIHAN-IP làm đại diện

  Bằng nhãn hiệu nước ngoài do HAIHAN-IP làm đại diện

  Văn phòng HAIHAN-IP

  Văn phòng HAIHAN-IP

  Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

  Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

  Bằng sáng chế

  Bằng sáng chế

  Giấy chứng nhận độc quyền nhãn hiệu

  Giấy chứng nhận độc quyền nhãn hiệu