• » Photo Galleries
 • » Video Clips
 • » Truyền thông HAIHAN-IP
 • Video Clips

  Bằng sáng chế số 6641 về máy gặt đập liên hợp

  Chủ đề của ngày sở hữu trí tuệ thế giới 2015

  Sở hữu trí tuệ trong TPP

  Đăng ký bảo hộ sáng chế

  Xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

  Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ