THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

 • » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Thứ tư, 10:55 Ngày 09/09/2015.

  Đơn phải chỉ rõ đối tượng cần được bảo hộ là sản phẩm hoặc quy trình phù hợp với quy định tại khoản 12 Điều 4 của Luật Sở hữu trí tuệ. 

  Thứ ba, 10:45 Ngày 08/09/2015.

  Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp ...

  Thứ hai, 10:45 Ngày 07/09/2015.

  Để nộp đơn sáng chế tại Cục Sở hữu Trí tuệ, người nộp đơn cần lưu ý chuẩn bị bản mô tả theo đúng quy định tại Thông Tư 01/2007/TT-BKHCN.

  Thứ tư, 11:20 Ngày 27/05/2015.

  Có thể có được bản mô của đơn sáng chế sau khi thực hiện việc tra cứu sáng chế không?

  Thứ hai, 11:20 Ngày 25/05/2015.

  Có thể tra cứu sáng chế theo nhiều IPC cùng lúc sử dụng IPLib của Cục Sở hữu trí tuệ mà có được kết quả một cách chính xác nhất?