THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

 • » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Thứ sáu, 10:55 Ngày 09/04/2021.

  Khi một đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế bị từ chối bởi CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM, người nộp đơn không nên thất vọng vì đơn nhãn hiệu bị từ chối bởi vì vẫn còn khả năng để vượt qua sự từ chối này.

  Thứ ba, 12:22 Ngày 24/10/2017.

  Theo quy định, Đơn nhãn hiệu cho thiết bị điện phải đăng ký kèm theo danh mục sản phẩm/dịch vụ được phân nhóm theo Bảng phân loại Ni-Xơ phiên bản 11. Phí đăng ký nhãn hiệu cho thiết bị điện sẽ được tính dựa trên số nhóm ...

  Thứ hai, 05:38 Ngày 23/10/2017.

  Đối với nhãn hiệu có yêu cầu bảo hộ màu sắc thì mẫu nhãn hiệu phải được trình bày đúng màu sắc cần yêu cầu bảo hộ. Nếu không yêu cầu bảo hộ màu sắc thì mẫu nhãn hiệu phải được thể hiện dưới ...

  Thứ sáu, 12:03 Ngày 22/09/2017.

  Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017, việc phân loại các hàng hóa, dịch vụ khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu được áp dụng theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch ...

  Thứ bảy, 04:21 Ngày 16/09/2017.

  Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm độc quyền là thủ tục nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể với nhãn hiệu sản phẩm, vì nhãn ...

  Chủ nhật, 11:20 Ngày 27/08/2017.

  Đăng ký logo tại VN - LOGO được coi là “biểu tượng đại diện” của một doanh nghiệp, là đại diện cho thương hiệu. Việc sử dụng LOGO trên sản phẩm đóng vai trò xây dựng hỉnh ảnh thương hiệu của một doanh nghiệp.