THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

  • » Đăng ký sáng chế
  • » Đăng ký nhãn hiệu
  • » Đăng ký kiểu dáng (design)
  • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
  • » Thủ tục tại Lào
  • » Thủ tục tại Campuchia
  • » Thủ tục tại Myanma
  • Chủ nhật, 12:43 Ngày 03/01/1988.

    Có nhiều doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hàng hóa, hóa đơn chứng từ và phương tiện vận tải. Tuy nhiên, đến giai đoạn kiểm tra hàng hóa thông quan mới ...