Dịch vụ

 • » Sáng chế
 • » Nhãn hiệu
 • » Kiểu dáng công nghiệp
 • » Xử lý vi phạm
 • » Tư vấn đầu tư
 • » Dịch vụ khác
 • Sáng chế

  Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) cung cấp dịch vụ liên quan đến sáng chế/giải pháp hữu ích bao gồm:

  1. Tra cứu sáng chế/giải pháp hữu ích:

  Sang che HAIHAN-IP

  Tra cứu sáng chế/giải pháp hữu ích nhằm nhằm tìm kiếm những thông tin phục vụ cho việc đăng ký sáng chế hoặc sử dụng đối tượng của một giải pháp kỹ thuật. Việc tra cứu sáng chế có thể được thực hiện theo nhu cầu của người tra cứu, nhưng được phân thành những cách tra cứu như sau:

  - Tra cứu sáng chế theo từ khóa (keywords): Việc tra cứu sáng chế theo từ khóa nhằm tìm kiếm những sáng chế có chứa từ khóa tra cứu trong tiêu đề sáng chế, bản tóm tắt hay phần mô tả chi tiết sang chế. Việc tra cứu theo từ khóa giúp người tra cứu tìm kiếm và lọc ra được những sáng chế có liên quan đến giải pháp cần nghiên cứu nhưng mất nhiều thời gian cho việc đọc nội dung của sáng chế đã tra cứu mới xác định được những tài liệu cần tra cứu.

  - Tra cứu theo Phân loại sáng chế quốc tế (IPCs): Việc tra cứu theo phân loại sáng chế quốc tế sẽ giúp người tra cứu nhanh chóng tìm ra tất cả những sáng chế trong cùng lĩnh vực kỹ thuật được tra cứu. Cách tra cứu này thường được thực hiện nhất.

  - Tra cứu theo chủ đơn: Việc tra cứu này thường được thực hiện để các công ty nghiên cứu về sáng chế của các đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra quyết định về việc có nên sử dụng một đối tượng kỹ thuật cụ thể nào đó.

  - Ngoài ra còn những cách tra cứu khác cũng được sử dụng như: tra cứu theo số đơn, ngày nộp đơn, số công bố đơn, số đơn ưu tiên, số đơn quốc tế, v.v…

  Việc tra cứu sáng chế/giải pháp hữu ích được thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm của HAIHAN-IP sử dụng cơ sở dữ liệu được cập nhật mới nhất, cho kết quả chính xác và nhanh 

  nhất. Thời gian tra cứu cho một giải pháp kỹ thuật là từ 7 đến 10 ngày làm việc. Để được tư vấn miễn phí về cách tra cứu sáng chế hoặc tư vấn về chi phí và thời gian cho một vụ việc tra cứu sáng chế cụ thể, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 04-3202 8111 hoặc 04-3202 8222 hoặc số di động 0983 788 469 hoặc xin vui lòng email đến địa chỉ hh@haihan.vn.

  Việc tra cứu sáng chế/giải pháp hữu ích trước khi nộp đơn là không bắt buộc mà chỉ nhằm tìm kiếm những sáng chế tương tự để đánh giá sơ bộ về tính mới và hoàn thiện phần tình trạng kỹ thuật của sáng chế trong bản mô tả.

  2. Tư vấn viết bản mô tả và phân loại Sáng chế Quốc tế IPC cho sáng chế/giải pháp hữu ích:

  Để thực hiện việc nộp đơn sáng chế/giải pháp hữu ích, các tác giả sáng chế đều hiểu rằng việc viết bản mô tả là một công việc không dễ dàng.

  Tác giả sáng chế có thể trình bày ý tưởng của mình cho người khác về sáng chế một cách dễ dàng đến từng chi tiết, nhưng thể hiện thế nào trên giấy theo quy định của Cục Sở hữu Trí tuệ để được chấp nhận lại là một vấn đề hoàn toàn khác, do cách thể hiện bản mô tả phải tuân theo quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ.

  HAIHAN-IP đại diện cho khách hàng thực hiện viết bản mô tả để việc nộp đơn sáng chế của khách hàng được tốt nhất, đáp ứng những yêu cầu sau:

  - Bản mô tả đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Cục Sở hữu Trí tuệ mà căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật có thể hiểu được;

  - Bộc lộ bản chất kỹ thuật của sáng chế nhưng cũng không bộc lộ hoàn toàn để sáng chế dễ bị người khác vi phạm.


  Patent services

  3. Đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích:

  Việc chuẩn bị các tài liệu một cách đầy đủ và chính xác luôn được HAIHAN-IP chú trọng để tiến trình xử lý đơn trong giai đoạn hình thức được hoàn thiện đúng thời hạn. Những nội dung quan trọng nhất trên tờ khai là phân loại sáng chế quốc tế, sự phù hợp của thông tin chủ đơn và thông tin trên giấy ủy quyền, sự kê khai đúng các khoản mục phí theo số điểm yêu cầu bảo hộ độc lập, cung cấp các tài liệu hỗ trợ cho việc giải thích nội dung sáng chế luôn được đội ngũ của HAIHAN-IP tuân thủ theo các quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ và các văn bản pháp luật hiện hành.

  Trong quá trình đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích, HAIHAN-IP đại diện cho khách hàng phúc đáp các công văn mà thẩm định viên của Cục Sở hữu Trí tuệ đưa ra. Do đó, chủ đơn không phải mất thời gian vào việc giải thích với thẩm định viên hay thời gian để theo dõi những thời hạn của các công văn của Cục Sở hữu Trí tuệ.

  Đội ngũ của chúng tôi luôn cố gắng để có được Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, Thông báo nộp phí cấp bằng và Văn bằng bảo hộ đúng thời hạn cho các khách hàng.

  4. Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích;

  - Sau khi nộp đơn sáng chế/giải pháp hữu ích, nếu khách hàng phát hiện có người khác nộp đơn sáng chế/giải pháp hữu ích có cùng đối tượng yêu cầu bảo hộ với sáng chế/giải pháp hữu ích của mình, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để thực hiện thủ tục phản đối. Căn cứ vào kinh nghiệm xử lý các vụ việc tương tự và sự sáng tạo của đội ngũ chúng tôi, HAIHAN-IP sẽ tư vấn cho khách hàng giải pháp hiệu quả để phản đối những đơn có cùng đối tượng yêu cầu bảo hộ.

  - Trong quá trình theo đuổi đơn sáng chế/giải pháp hữu ích, thẩm định viên có thể ra Quyết định từ chối cấp bằng cho sáng chế/giải pháp hữu ích của khách hàng với lý do sáng chế/giải pháp hữu ích nộp đơn không đáp ứng tiêu chuẩn cấp bằng. Nếu nhận được những Quyết định như vậy, chúng tôi sẽ cùng bàn bạc với khách hàng để thực hiện thủ tục khiếu nại. Cấp khiếu nại ban đầu là khiếu nại tại Cục Sở hữu trí tuệ. Nếu vẫn tiếp tục bị từ chối, khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi khiếu nại lên cấp cao hơn là Bộ Khoa học và Công nghệ. Khả năng thành công của các vụ việc khiếu nại sẽ phụ thuộc rất lớn vào chuyên môn và kinh nghiệm của đội ngũ tư vấn. Chúng tôi luôn cố gắng để hỗ trợ khách hàng thực hiện thành công những vụ khiếu nại và bảo vệ quyền lợi của khách hàng một cách tốt nhất.

  - Trong giao dịch thương mại, khách hàng có thể có nhiều đối tác cùng hợp tác phát triển sản phẩm vả sáng chế/giải pháp hữu ích. Trong một số trường hợp, khách hàng do sơ suất mà không đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của mình, trong khi đối tác thấy sáng chế/giải pháp hữu ích đó mang lại nhiều lợi ích nên đã đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích và đã được cấp bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích. Khi ở những tình huống như vậy, khách hàng nên ủy quyền cho chúng tôi để thực hiện thủ tục hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích đó để có thể tiếp tục sử dụng giải pháp kỹ thuật đã nghiên cứu ra. Ngoài ra, có thể có những sáng chế/giải pháp hữu ích được cấp bằng trong lĩnh vực của khách hàng gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của khách hàng mà có căn cứ xác định sáng chế/giải pháp hữu ích đó không đủ điều kiện cấp bằng ở thời điểm được cấp, ở những tình huống như vậy, chúng tôi có thể đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục hủy bỏ văn bằng bảo hộ.

  5. Ghi nhận những thay đổi liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích:

  Hoạt động kinh doanh của các chủ sở hữu sáng chế/giải pháp hữu ích có thể có nhiều thay đổi như chuyển đổi loại hình công ty, sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi địa chỉ văn phòng. Để thông tin trên bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích thống nhất với thông tin của chủ sở hữu phục vụ cho việc ký kết hợp đồng hay quảng bá hình ảnh công ty, chúng tôi hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

  6. Tư vấn đăng ký chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế/giải pháp hữu ích:

  Phong khach HAIHAN-IP

  Khi sáng chế/giải pháp hữu ích của quý khách hàng được nhiều người biết đến, nhiều đối tác có thể có nhu cầu thực hiện việc nhận chuyển giao quyền đối với sáng chế/giải pháp hữu ích đó. Có hình thức chuyển quyền sử dụng (li-xăng) tức là chủ sở hữu ký hợp đồng cho phép người khác sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích của mình và nhận một khoản phí chuyển quyền sử dụng. Nếu hợp đồng là độc quyền thì chủ sở hữu không được cho phép một bên thứ ba sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích của mình, nhưng nếu hình thức hợp đồng là không độc quyền thì chủ sở hữu có thể ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng với nhiều người khác nữa.

  Một hình thức khác là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu tức là chủ sở hữu sẽ bán sáng chế/giải pháp hữu ích của mình cho người khác và nhận một khoản phí chuyển nhượng quyền sở hữu. Sau khi hợp đồng chuyển nhượng được ghi nhận ở Cục Sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu mới sẽ được sử dụng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích.

  Đội ngũ của HAIHAN-IP đã tiến hành thủ tục chuyển quyền sử dụng và chuyển nhượng quyền sở hữu nhiều sáng chế/giải pháp hữu ích và luôn hỗ trợ khách hàng những thủ tục này khi khách hàng có yêu cầu.

  7. Gia hạn hiệu lực bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích:

  Hiệu lực của bằng sáng chế là 20 năm kể từ ngày nộp đơn và hiệu lực của bằng giải pháp  hữu ích là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Các bằng sáng chế/giải pháp hữu ích có trách nhiệm nộp lệ phí duy trì hàng năm kể từ ngày văn bằng bảo hộ được cấp. Việc nộp phí duy trì đã trở nên quen thuộc đối và thường được tuân thủ đối với các chủ sở hữu nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều chủ sở hữu sáng chế/giải pháp hữu ích ở Việt Nam có quan điểm là được cấp bằng là đã thành công và sử dụng văn bằng đó để thực hiện các hợp đồng giao dịch thương mại, trong khi quên đi nghĩa vụ phải nộp phí duy trì hàng năm.

  Nếu chủ sở hữu không thực hiện việc nộp phí duy trì, kể cả trường hợp do vô tình quên thời hạn phải nộp phí, thì sáng chế/giải pháp hữu ích đó không còn là của chủ sở hữu khi đã quá thời hạn nộp phí duy trì. Do đó, để tránh những vấn đề như vậy, HAIHAN-IP hỗ trợ khách hàng quản lý thời hạn nộp phí duy trì hiệu lực để đảm bảo rằng sáng chế/giải pháp hữu ích của quý khách hàng luôn có hiệu lực.

  8. Xử lý vi phạm đối với sáng chế/giải pháp hữu ích:

  Với vai trò là một Đại diện Sở hữu Trí tuệ đã xác lập và bảo vệ quyền đối với sáng chế/giải pháp hữu ích, chúng tôi hiểu trăn trở của các chủ sở hữu sáng chế. Sau khi mất nhiều năm để nghiên cứu ra giải pháp của mình, nhiều năm để làm thủ tục nộp hồ sơ xin đăng ký độc quyền sáng chế, chủ sở hữu đã tốn không ít thời gian và tiền bạc để cầm trên tay Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích. Nhưng sao ở Việt Nam việc bảo vệ tài sản trí tuệ của mình khó thế? Những người khác dùng giải pháp kỹ thuật gần giống với giải pháp đã được cấp bằng sao không bị ai xử lý? Muốn xử lý những người vi phạm thì làm cách nào? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra đối với các chủ sở hữu.

  HAIHAN-IP hỗ trợ khách hàng trong việc điều tra, xử lý vi phạm liên quan đến sáng chế/giải pháp hữu ích của khách hàng để đảm bảo rằng chủ sở hữu yên tâm dùng độc quyền tài sản trí tuệ của mình. Đội ngũ của chúng tôi có nhiều chuyên gia sáng chế có trình độ kỹ thuật chuyên sâu nên có khả năng đọc, hiểu được đối tượng của yêu cầu bảo hộ để có cơ sở tư vấn cho khách hàng về việc đã bị vi phạm hay chưa cũng như đưa ra những biện pháp xử lý có hiệu quả nhất.

  Các chủ sở hữu sáng chế/giải pháp hữu ích phát hiện những dấu hiệu bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để chúng tôi tư vấn các bước xử lý.

  ____________________________________________________

  Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký sáng chế, xin vui lòng liên hệ:

  hoai le tan

  Công ty TNHH Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

  Tầng 12A, Tòa nhà văn phòng Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

  Tel: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

  Fax: 04-3202 8333

  Hotline:      0983 788 469

  Email:         hh@haihan.vn

  Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.