TÀI LIỆU PHÁP LÝ

 • » Luật, Bộ luật hiện hành
 • » Thông tư sở hữu trí tuệ
 • » Nghị định sở hữu trí tuệ
 • » Luật quốc tế
 • Thông tư sở hữu trí tuệ

  Định dạng Tên tài liệu Chức năng
  Thông tư 44-2011-TT-BTC về hướng dẫn công tác chống hàng giả trong lĩnh vực hải quan Xem trực tuyến | Tải về
  Thông tư 37-2011-TT-BKHCN về xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ Xem trực tuyến | Tải về
  Thông tư 05-2013-TT-BKHCN sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ Xem trực tuyến | Tải về
  Thông tư 13-2010-TT-BKHCN bổ sung một số điểm cho Thông tư 01-2007-TT-BKHCN Xem trực tuyến | Tải về
  Thông tư 22-2009-TT-BTC về phí đăng ký sở hữu trí tuệ Xem trực tuyến | Tải về
  Thông tư 01-2007-BKHCN hướng dẫn thi hành luật sở hữu trí tuệ Xem trực tuyến | Tải về