TÀI LIỆU PHÁP LÝ

 • » Luật, Bộ luật hiện hành
 • » Thông tư sở hữu trí tuệ
 • » Nghị định sở hữu trí tuệ
 • » Luật quốc tế
 • Thông tư sở hữu trí tuệ

  Định dạng Tên tài liệu Chức năng
  Thông tư 01-2008-BKHCN hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp Xem trực tuyến | Tải về
  Thông tư 18-2011-TT-BKHCN bổ sung một số điều cho Thông tư 01-2007-TT-BKHCN và Thông tư 13/2010-TT-BKHCN Xem trực tuyến | Tải về