CÔNG TY SỞ HỮU TRÍ TUỆ HẢI HÂN (HAIHAN-IP)

  Địa chỉ văn phòng:
  Tầng 12A, tòa văn phòng Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

  Địa chỉ bưu điện:
  Tầng 12A, tòa văn phòng Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

  Điện thoại:

   (024) 3202 8111

   

   (024) 3202 8222

  Fax: 

   (024) 3202 8333

  Email:

   hh@haihan.vn

  Website:

   www.haihan.vn

Thứ sáu, 09:52 Ngày 13/05/2016.

Tháng 1 năm 2014, HAIHAN-IP nhận được yêu cầu nộp đơn đăng ký độc quyền sáng chế cho sản phẩm "Van cầm máu" tại Việt Nam của Công ty TNHH HUBIOMED. Đây là một sản phẩm rất hữu ích cho những bệnh nhân ...

Thứ hai, 04:53 Ngày 01/02/2016.

Tháng 4 năm 2015, HAIHAN-IP nhận được yêu cầu nộp đơn đăng ký độc quyền nhãn hiệu tại Hàn Quốc để sở hữu nhãn hiệu tại đất nước này và qua đó có thể sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm cao cấp mang ...

Thứ sáu, 04:53 Ngày 28/08/2015.


Theo nhận thức của hàng triệu cơ sở chăn nuôi trên thế giới, chăn nuôi luôn luôn có chất thải. Dễ thấy nhất là chất thải từ gia súc, gia cầm hay từ thức ăn cung cấp dư thừa. Việc xử lý chất thải trong ...

Thứ sáu, 04:53 Ngày 14/08/2015.

Công ty TNHH Đổi mới G.R.O.U.P (sau đây gọi là tắt là Đổi mới GROUP) đã ủy quyền cho HAIHAN-IP nộp đơn đăng ký sáng chế để chuẩn bị thương mại hóa cho sản phẩm mangan điôxit điện giải dùng cho các ...

Thứ ba, 04:54 Ngày 11/08/2015.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tham gia IP-Coster để hỗ trợ khách hàng tốt hơn trong việc báo giá nộp đơn sở hữu trí tuệ ở nước ngoài.

Thứ ba, 04:52 Ngày 24/03/2015.

Lần đầu tiên kết quả đề tài nghiên cứu của một trường đại học Việt Nam được nhận bằng sáng chế do Cục Sáng chế và nhãn hiệu thương mại (Bộ Thương mại Hoa Kỳ - USPTO) cấp. Đó là kết quả từ đề tài nghiên ...