• » Thông điệp
  • » Hồ sơ công ty
  • » Văn phòng HAIHAN-IP
  • » Nhân sự
  • Nhân sự

    Haihan IP là một trong những công ty luật chất lượng nhất tại Việt Nam tập trung vào sở hữu trí tuệ. Nó được thành lập bởi các học viên IP giàu kinh nghiệm nhất tại Hà Nội, Việt Nam. Công ty cung cấp tìm kiếm, truy tố, dịch vụ cấp giấy phép, kiện tụng và bảo trì cho các bằng sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền và các vấn đề liên quan tại Việt Nam, Lào, Haihan IP hiện có 28 nhân viên, trong đó có 13 bằng sáng chế và thương hiệu là luật sư. Sức mạnh của nó trong thực tế IP xuất phát từ tinh thần đồng đội mạnh mẽ của các chuyên gia của mình, xuất phát từ kinh nghiệm của họ rộng lớn hành nghề, nền tảng kỹ thuật và kiến ​​thức pháp luật trong IP và pháp luật có liên quan.

    Back to Our People