• » Sáng chế
 • » Nhãn hiệu
 • » Kiểu dáng công nghiệp
 • » Xử lý vi phạm
 • » Tư vấn đầu tư
 • » Dịch vụ khác
 • Dịch vụ khác

  HAIHAN IP ngoài ra còn cung cấp các dịch vụ:

  • Dịch tài liệu, đặc biệt là dịch tài liệu kỹ thuật từ tiếng Nhật, tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại;

  • Dịch vụ watching, đặc biệt là watching sáng chế và nhãn hiệu;

  • Dịch vụ đăng ký chỉ dẫn địa lý;

  • Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tập thể.