• » Thông điệp
 • » Hồ sơ công ty
 • » Văn phòng HAIHAN-IP
 • » Nhân sự
 • Nhân sự

  MANAGING DIRECTOR


   

  PATENT DEPARTMENT


   

  TRADEMARK DEPARTMENT


   

  DESIGN DEPARTMENT


   

  OPERATIONS PLANNING DEPARTMENT


  Back to Our People