• » Thông điệp
 • » Hồ sơ công ty
 • » Văn phòng HAIHAN-IP
 • » Nhân sự
 • Phòng sáng chế

  Lĩnh vực tư vấn chính:

   

  Tư vấn tra cứu sáng chế;

   

  Tư vấn nộp đơn và theo đuổi đơn sáng chế;

   

  Tư vấn sửa đổi đơn sáng chế theo đơn tương đương;

   

  Tư vấn xử lý vi phạm sáng chế.

   

   

  Back to Our People