• » Thông điệp
 • » Hồ sơ công ty
 • » Văn phòng HAIHAN-IP
 • » Nhân sự
 • Phòng kiểu dáng công nghiệp

  Lĩnh vực tư vấn:

   

  Tư vấn tra cứu kiểu dáng công nghiệp;

   

  Tư vấn nộp và theo đuổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghệp;

   

  Tư vấn sửa đổi, chuyển nhượng và li-xăng kiểu dáng công nghệp;

   

  Tư vấn nộp gia hạn kiểu dáng công nghiệp.

  Back to Our People