CÔNG TY SỞ HỮU TRÍ TUỆ HẢI HÂN (HAIHAN-IP)

  Địa chỉ văn phòng:
  Tầng 12A, tòa văn phòng Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

  Địa chỉ bưu điện:
  Tầng 12A, tòa văn phòng Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

  Điện thoại:

   (024) 3202 8111

   

   (024) 3202 8222

  Fax: 

   (024) 3202 8333

  Email:

   hh@haihan.vn

  Website:

   www.haihan.vn

Thay đổi đáng lưu ý về việc sửa đổi yêu cầu bảo hộ
Thứ sáu, 04:52 Ngày 10/01/2014.

Gần đây, việc sửa đổi yêu cầu bảo hộ cho đơn đăng ký sáng chế đã có một số thay đổi, trong đó đáng chú ý là việc những yêu cầu bảo hộ phụ thuộc vào hai nhóm đối tượng khác nhau cần được tách thành những yêu cầu bảo hộ chỉ phụ thuộc vào một nhóm đối tượng. Để làm rõ vấn đề này, HAIHAN-IP xin được cung cấp ví dụ sau đây:

 

Bộ yêu cầu bảo hộ vẫn thường được chấp nhận trước đây:

1. Tấm bề mặt được sử dụng trong bảng cung cấp thông tin, trong đó tấm bề mặt này bao gồm thành phần (a) và thành phần (b).

2. Tấm bề mặt theo điểm 1, trong đó.....

3. Tấm bề mặt được sử dụng trong bảng cung cấp thông tin, trong đó tấm bề mặt này bao gồm thành phần (c) và thành phần (d).

4. Bảng cung cấp thông tin bao gồm tấm bề mặt và bộ phận (e), trong đó tấm bề mặt là tấm theo điểm bất kỳ trong số các điểm từ 1 đến 3.

 

Với thực tế xử lý đơn sáng chế như hiện nay, bộ yêu cầu bảo hộ nêu trên đây cần được điều chỉnh lại như sau:

1. Tấm bề mặt được sử dụng trong bảng cung cấp thông tin, trong đó tấm bề mặt này bao gồm: .....

2. Tấm bề mặt theo điểm 1, trong đó.....

3. Tấm bề mặt được sử dụng trong bảng cung cấp thông tin, trong đó tấm bề mặt này bao gồm thành phần (c) và thành phần (d).

4. Bảng cung cấp thông tin bao gồm tấm bề mặt và bộ phận (e), trong đó tấm bề mặt là tấm theo điểm bất kỳ trong số các điểm từ 1 đến 2.

5. Bảng cung cấp thông tin bao gồm tấm bề mặt và bộ phận (e), trong đó tấm bề mặt là tấm theo điểm 3.

 

Từ ví dụ trên có thể thấy rằng, số điểm yêu cầu bảo hộ độc lập đã tăng thêm 1 điểm, dẫn đến phí cấp bằng và phí duy trì hiệu lực hàng năm của đơn tăng thêm. Tuy nhiên, thông thường việc sửa đổi như nêu trên đây xảy ra trong giai đoạn chỉnh sửa để cấp bằng và Cục Sở hữu Trí tuệ chưa tính khoản phí tăng thêm điểm yêu cầu bảo hộ độc lập trong Công văn Thông báo nộp phí cấp bằng. Phí duy trì hiệu lực cho các năm tiếp theo được tính dựa trên số điểm yêu cầu bảo hộ độc lập sau khi sửa đổi.

 

Chuyên viên của HAIHAN-IP sẽ tư vấn cho quý khách hàng cụ thể hơn nếu có yêu cầu sửa đổi như nêu trên với đơn của quý khách hàng.

Bài viết khác