• » Photo Galleries
  • » Video Clips
  • » Truyền thông HAIHAN-IP
  • Truyền thông HAIHAN-IP

    Tham dự buổi lễ khai trương văn phòng số 2 của PNH
    Thứ tư, 02:31 Ngày 20/05/2015.

    Vào ngày 23 tháng 4 năm 2015, Công ty Sở hữu trí tuệ HAIHAN-IP đã tham dự buổi lễ khai trương cơ sở 2 của Công ty Đào tạo quản trị mạng PNH tại phường Bách Khoa, Hà Nội.

     

     

     

    Meeting with PNH

     
      Anh Nguyễn Văn Hải - Giám đốc của HAIHAN-IP (bên phải) chụp ảnh cùng với các chuyên viên của PNH  
       

    Meeting with PNH

     
       Anh Nguyễn Phạm Hoàng, Giám đốc PNH đang phát biểu ý kiến khai mạc  

     

    PNH là một trong những khách hàng của HAIHAN-IP có nhiều giải pháp công nghệ áp dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. HAIHAN-IP hy vọng mối quan hệ giữa hai công ty sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp, trong đó HAIHAN-IP sẽ cố gắng hỗ trợ Công ty PNH những vấn đề về sở hữu trí tuệ và ngược lại Công ty PNH sẽ hỗ trợ HAIHAN-IP những vấn đề về công nghệ thông tin và truyền thông.

    Bài viết khác