• » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Tài liệu yêu cầu nộp đơn sáng chế

  Dang ky sang cheTài liệu yêu cầu nộp đơn đăng ký sáng chế:

  -   Bản mô tả sáng chế; 

  -   Các hình vẽ, ảnh chụp minh họa giải pháp kỹ thuật;

  -   Phân loại sáng chế quốc tế (IPC);

  -   Tên và địa chỉ của chủ đơn đăng ký sáng chế;

  -   Tên và địa chỉ của các tác giả sáng chế;

  -   Giấy uỷ quyền của chủ đơn cho Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân;

  Về bản mô tả sáng chế, quý khách hàng có thể gửi thông tin sơ bộ về giải pháp kỹ thuật (file mềm) và các hình vẽ, ảnh chụp mô tả giải pháp kỹ thuật đến địa chỉ email hh@haihan.vn của Công ty Sở hữu Trí tuệ Hân (HAIHAN-IP) để chúng tôi nghiên cứu về giải pháp và sẽ trao đổi cụ thể các vấn đề về lĩnh vực kỹ thuật được đề cập, tình trạng kỹ thuật của sáng chế, bản chất kỹ thuật của sáng chế, mô tả chi tiết sáng chế, ví dụ thực hiện sáng chế và yêu cầu bảo hộ.

  Về tên và địa chỉ của chủ sáng chế, nếu quý khách hàng đăng ký sáng chế dưới tên Công ty thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký và đóng dấu Công ty. Trong trường hợp quý khách hàng đăng ký sáng chế dưới tên cá nhân thì giấy ủy quyền chỉ cần chữ ký của chủ đơn.

  Ngoài ra, chủ đơn sáng chế cần cung cấp đầy đủ thông tin về các tác giả đã nghiên cứu và đóng góp cho việc hoàn thiện sáng chế để chúng tôi chuẩn bị tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký độc quyền sáng chế.

  Đối với việc phân loại sáng chế theo Bảng phân loại sáng chế quốc tế, chúng tôi sẽ căn cứ vào lĩnh vực kỹ thuật và đối tượng của yêu cầu bảo hộ để phân loại cho sáng chế một cách chính xác nhất.

  Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) sẽ hỗ trợ quý khách hàng để chuẩn bị Tờ khai nộp đơn và các tài liệu một cách đầy đủ và chính xác.

  _________________________________________________

  Để được hỗ trợ về các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký sáng chế, xin quý khách vui lòng liên hệ:Hoai le tan haihan-ip

  Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

  Địa chỉ: Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex,

  Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

  Số điện thoại: 024-3202 8111  /  024-3202 8222

  Số hotline: 0983 788 469

  Email: hh@haihan.vn

  Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.