• » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Đăng ký sáng chế quốc tế (đơn PCT)

  Nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay không chỉ quan tâm đến việc bảo hộ độc quyền sáng chế tại Việt Nam mà còn quan tâm đến quyền đối với sáng chế của mình ở nước ngoài. Nhiều Công ty đã tiên phong trong việc đăng ký sáng chế ở nước ngoài theo Patent Cooperation Treaty (Hiệp ước hợp tác về sáng chế hay gọi tắt là PCT) và đã giành được rất nhiều lợi thế trên thị trường ngoại. Với vai trò là một đại diện sơ hữu trí tuệ Việt, chúng tôi rất vui lòng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt vươn ra thị trược quốc tế với bước đi đầu tiên là "Sở hữu Trí tuệ".

  Đăng ký sáng chế quốc tế như thế nào?

  1. Cơ quan nhận đơn

  Cơ quan có thẩm quyền nhận đơn quốc tế về sáng chế tại Việt Nam là Cục Sở hữu trí tuệ.

  Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm:

  a) Nhận đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam;

  b) Thu phí gửi đơn quốc tế và thông báo các khoản lệ phí theo quy định để người nộp đơn chuyển cho Văn phòng quốc tế và Cơ quan tra cứu quốc tế theo quy định của Hiệp ước hợp tác về sáng chế;

  c) Kiểm tra các khoản lệ phí có được nộp đúng hạn hay không;

  d) Kiểm tra và xử lý đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam theo quy định của Hiệp ước;

  e) Xác định đối tượng yêu cầu bảo hộ: nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ của đơn thuộc diện bí mật quốc gia thì không tiến hành tiếp các công việc tiếp theo và các khoản lệ phí sẽ được hoàn trả cho người nộp đơn, trừ lệ phí gửi và lệ phí sao đơn quốc tế;

  g) Gửi một bản (bản hồ sơ) của đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam cho Văn phòng quốc tế và một bản (bản tra cứu) cho cơ quan tra cứu quốc tế;

  h) Gửi và nhận thư từ người nộp đơn và từ các cơ quan quốc tế.

  2. Ngôn ngữ

  Đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ phải được làm bằng tiếng Anh. Mỗi đơn được làm thành 03 bản.

  Trong trường hợp không đủ số bản quy định, Cục Sở hữu trí tuệ sao thêm cho đủ số bản cần thiết và người nộp đơn phải nộp phí sao đơn quốc tế.

  3. Cơ quan tra cứu quốc tế và cơ quan xét nghiệm sơ bộ quốc tế

  Đối với các đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam, các cơ quan tra cứu quốc tế và các cơ quan xét nghiệm sơ bộ quốc tế có thẩm quyền là các cơ quan sáng chế, cơ quan sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ của Ôx-trây-li-a, Áo, Liên bang Nga, Thụy Điển, Hàn Quốc và Cơ quan Sáng chế châu Âu.

  _________________________________________________

  Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký sáng chế quốc tế , xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

  Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

  Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

  Số điện thoại: 024-3202 8111 hoặc 024-3202 8222

  Số hotline: 0983 788 469

  Email: hh@haihan.vn

  Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.