• » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Bài viết về thương hiệu

  Có cần thực hiện tra cứu nhãn hiệu trước khi nộp đơn không?
  Thứ năm, 10:08 Ngày 21/05/2015.

  Việc tra cứu nhãn hiệu là không bắt buộc, tuy nhiên, để giảm bớt rủi ro khi nộp đơn, người nộp đơn nên cân nhắc việc tra cứu để tránh nộp các đơn nhãn hiệu trùng lặp. Người nộp đơn có thể thực hiện việc tra cứu sơ bộ tại Thư viện số của Cục Sở hữu Trí tuệ tại: http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WLogin.php. Ngoài ra, người nộp đơn cũng cần tra cứu sơ bộ các đơn quốc tế đã nộp vào Việt Nam trên cơ sở dữ liệu của WIPO.

   

  Sau khi tra cứu sơ bộ, nếu thấy nhãn hiệu dự định nộp đơn đã trùng với nhãn hiệu được đăng ký, người nộp đơn nên cân nhắc việc sửa đổi nhãn hiệu của mình trước khi thực hiện việc đăng ký.

  (Tham khảo hướng dẫn hoàn thiện một bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu của HAIHAN-IP)

  Bài viết khác