• » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Thống kê đơn sáng chế ở Việt Nam

  Thông qua việc tra cứu sáng chế, HAIHAN-IP có số liệu sau:

  -          Số đơn nộp Cục năm 2014 là 4,447;

  -          Số đơn được cấp bằng trong năm 2014 là 1,368;

  -          Số đơn sáng chế của người Việt Nam nộp Cục trong năm 2014 là 487 (khoảng 10% tổng số đơn nộp mới);

  -          Số đơn sáng chế của người Việt Nam được cấp bằng trong năm 2014 là 36 (khoảng 3% tổng số bằng được cấp).

  -          Số đơn PCT nộp Cục năm 2014 là 5 (số lượng năm 2013 là 17).