• » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Hỏi đáp về sáng chế

  Yêu cầu cần có tài liệu gì để nộp đơn sáng chế PCT vào Việt Nam
  Thứ sáu, 10:46 Ngày 22/05/2015.

  Tài liệu để nộp đơn sáng chế PCT vào Việt Nam bao gồm:

   

  - Giấy uỷ quyền theo mẫu của HAIHAN-IP; Bản sao giấy uỷ quyền có thể nộp tại thời điểm nộp đơn, tuy nhiên bản gốc phải được nộp trong thời hạn 34 tháng kể từ ngày ưu tiên.

   

  - Bản dịch tiếng Việt của bản mô tả;

   

  - Bản dịch tiếng Việt của những nội dung sửa đổi khi vào pha quốc gia như một số phần mô tả, yêu cầu bảo hộ, tóm tắt;

   

  - Bản giải thích nội dung sửa đổi.

  Bài viết khác