• » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Hỏi đáp về sáng chế

  Các bước để tra cứu đánh giá khả năng sử dụng một sản phẩm hoặc quy trình mà không vi phạm sáng chế đã được cấp bằng là gì?
  Thứ bảy, 10:47 Ngày 23/05/2015.

  Các bước để tra cứu đánh giá khả năng sử dụng một sản phẩm hoặc quy trình mà không vi phạm sáng chế đã được cấp bằng như sau:

   

  Bước 1:

   

  Phân tích đối tượng cần tra cứu, phân loại sáng chế quốc tế cho sản phẩm, quy trình cần tra cứu.

   

  Bước 2:

  - Tra cứu theo từ khoá;

   

  - Tra cứu theo IPC;

   

  - Tra cứu theo chủ đơn.

   

  Bước 3:

   

  Lọc kết quả tra cứu.

   

  Bước 4:

   

  So sánh đối tượng của yêu cầu bảo hộ của các bằng sáng chế đã tìm được với sản phẩm/quy trình cần sử dụng.

   

  Bước 5:

   

  Hoàn thiện báo cáo kết quả tra cứu.

  Bài viết khác