• » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Văn bản pháp luật liên quan

  Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QHI1 ngày 29/11/2005;

  Luật số 36/2009/QH12 về việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Sở hữu Trí tuệ

  Luật số 37/2009/QH12 về việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật hình sự năm 1999 ngày 19/06/2009 có hiệu lực từ ngày 1/1/2010;

  Luật xử phạt vi phạm hành chính ngày 20/06/2012;

  Luật hải quan và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật hải quan ngày 29/06/2001;

  Luật công nghệ thông tin và truyền thông ngày 29/06/2006;

  Luật cạnh tranh ngày 03/12/2004;

  Nghị định 105/2006/ND-CP ngày 22/09/2006 về thực thi quyền sở hữu công nghiệp và quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp;

  Nghị định 119/2010/ND-CP của chính phủ ngày 30/12/2010 sửa đổi và thực hiện một số điều của Nghị định số 105/2006/ND-CP về các quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật sở hữu trí tuệ đối với bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp;

  Nghị định 99/2013/ND-CP ngày 29/08/2013 về xử phạt hành chính đối với vi phạm sở hữu công nghiệp;

  Nghị định 131/2013/ND-CP về xử phạt hành chính đối với vi phạm bản quyền và quyền liên quan;

  Thông tư 37/2011/TT-BKHCN ngày 27/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 97/2010/ND-CP ngày 21/9/2010 về xử phạt vi phạm hành chính quyền sở hữu công nghiệp;

  Thông tư 44/2011/TF-BTC của Bộ tài chính ngày 1/4/2011 hướng dẫn hoạt động chống hàng giả và bảo vệ tài sản trí tuệ trong lĩnh vực hải quan.

  ____________________________________________________________________________________________________

  Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về các văn bản pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm, xin vui lòng liên hệ:haihan-ip

  Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

  Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

  Số điện thoại: 024-3202 8222

  Số hotline: 0983 788 469

  Email: hh@haihan.vn

  Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.