• » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Hỏi đáp về sáng chế

  Có thể có được bản mô của đơn sáng chế sau khi thực hiện việc tra cứu sáng chế không?
  Thứ tư, 11:20 Ngày 27/05/2015.

  Hiện tại có 2 cơ sở dữ liệu phổ biến cho việc tra cứu sáng chế:

   

  1. Tra cứu sáng chế theo IPLib (http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WLogin.php): chỉ thu được thông tin về số đơn, tên và địa chỉ chủ đơn, số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, IPC, tiêu đề sáng chế và tóm tắt sáng chế. Bằng cách tra cứu sáng chế theo IPLib, không thể có được bản mô tả của đơn sáng chế.

   

  2. Tra cứu sáng chế theo DigiPat (http://digipat.noip.gov.vn/) của Cục Sở hữu trí tuệ: nhận được đầy đủ thông tin về sáng chế. Tuy nhiên, hạn chế của cách tra cứu này là chỉ những bằng sáng chế được cấp trước năm 2010 mới có thể tra cứu được. Những đơn sáng chế mới nộp hoặc những đơn cũ mà được cấp bằng sau năm 2010 thì việc tra cứu sáng chế theo cách này không thể có được thông tin.

  Bài viết khác