• » Photo Galleries
 • » Video Clips
 • » Truyền thông HAIHAN-IP
 • Truyền thông HAIHAN-IP

  Khách hàng nhận bằng độc quyền nhãn hiệu tại văn phòng Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)
  Thứ sáu, 06:06 Ngày 21/08/2015.

  Vào ngày 10/8/2015, đại diện của Công ty Dịch vụ Đào Tạo Kế toán Đức Minh (gọi tắt là Công ty Đức Minh) đã đến văn phòng của Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân để nhận bằng độc quyền nhãn hiệu số 245610.

  Trao bang Duc Minh

  Thông qua việc được bảo hộ độc quyền nhãn hiệu, Công ty Đức Minh sẽ đầu tư mạnh vào thương hiệu của mình bằng cách truyền thông, quảng bá hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, Công ty cũng dự kiến việc mở rộng thêm các trung tâm, chi nhánh mới mang thương hiệu độc quyền của Công ty trong thời gian tới.

  Bài viết khác