• » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Hỏi đáp về sáng chế

  Khi nộp đơn sáng chế, cần lưu ý tài liệu gì?
  Thứ hai, 10:45 Ngày 07/09/2015.

  Bản mô tả hoàn chỉnh cần có đầy đủ các mục:

   

  - Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập;

   

  - Tình trạng kỹ thuật của sáng chế;

   

  - Bản chất kỹ thuật của sáng chế;

   

  - Mô tả chi tiết sáng chế;

   

  - Ví dụ thực hiện sáng chế;

   

  - Hiệu quả đạt được từ sáng chế;

   

  - Yêu cầu bảo hộ;

   

  - Tóm tắt sáng chế.

   

  Phần mô tả phải làm rõ bản chất kỹ thuật của giải pháp theo sáng chế để qua đó người có hiểu biết trung bình trong kỹ thuật tương ứng có thể hiểu và thực hiện được, phải làm rõ tình mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

  ______________________________________________________________________________________________________

  haihan-ipCông ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là một trong các đại diện sở hữu trí tuệ có uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ bao gồm: đăng ký nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng), chuyển nhượng quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ và theo dõi, điều tra xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Để biết thêm thông tin về dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 024-3202 8222 hoặc email đến: hh@haihan.vn.

  Bài viết khác