CÔNG TY SỞ HỮU TRÍ TUỆ HẢI HÂN (HAIHAN-IP)

  Địa chỉ văn phòng:
  Tầng 12A, tòa văn phòng Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

  Địa chỉ bưu điện:
  Tầng 12A, tòa văn phòng Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

  Điện thoại:

   (024) 3202 8111

   

   (024) 3202 8222

  Fax: 

   (024) 3202 8333

  Email:

   hh@haihan.vn

  Website:

   www.haihan.vn

Chương trình thẩm định nhanh sáng chế
Thứ bảy, 04:51 Ngày 10/09/2016.
Từ ngày 01/4/2016, Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) chính thức triển khai thử nghiệm Chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế (Chương trình PPH – Patent Prosecution Highway). Đây là Thỏa thuận thử nghiệm PPH đầu tiên của Cục Sở hữu trí tuệ với một cơ quan sở hữu trí tuệ nước ngoài.
 
   
 
Theo thỏa thuận PPH song phương này, những đơn đăng ký sáng chế nộp vào JPO (trước đó đã nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ) thuộc một trong ba trường hợp sau:
 
(i) Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris trên cơ sở (các) đơn đã nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ (tham khảo các ví dụ A, B, C, F, G và H trong văn bản Hướng dẫn thủ tục nộp yêu cầu PPH vào JPO, hoặc
 
(ii) Đơn PCT vào pha quốc gia Nhật Bản nhưng không yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (tham khảo ví dụ I trong văn bản Hướng dẫn thủ tục nộp yêu cầu PPH vào JPO), hoặc
 
(iii) Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris trên cơ sở (các) đơn PCT không yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (tham khảo ví dụ J, K, L trong văn bản Hướng dẫn thủ tục nộp yêu cầu PPH vào JPO);
và đáp ứng các điều kiện khác quy định tại Hướng dẫn thủ tục nộp yêu cầu PPH vào JPO, người nộp đơn có quyền yêu cầu JPO thẩm định nhanh cho đơn đó trên cơ sở cung cấp kết quả tra cứu và thẩm định của Cục Sở hữu trí tuệ cùng các tài liệu liên quan khác để JPO tham khảo.
 
Với những đơn đăng ký sáng chế nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ (trước đó đã nộp vào JPO) thuộc một trong ba trường hợp sau:
 
(i) Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris trên cơ sở (các) đơn đã nộp vào JPO (tham khảo các ví dụ A, B, C, F, G và H trong văn bản Hướng dẫn thủ tục nộp yêu cầu PPH vào Cục Sở hữu trí tuệ, hoặc
 
(ii) Đơn PCT vào pha quốc gia Việt Nam nhưng không yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và đơn PCT này đã nộp vào JPO với tư cách là cơ quan nhận đơn quốc tế (đơn có số đơn bắt đầu bằng PCT/JP, dưới đây gọi tắt là đơn PCT/JP) (tham khảo ví dụ I trong văn bản Hướng dẫn thủ tục nộp yêu cầu PPH vào Cục Sở hữu trí tuệ), hoặc
 
(iii) Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris trên cơ sở (các) đơn PCT/JP không yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (tham khảo ví dụ J, K, L trong văn bản Hướng dẫn thủ tục nộp yêu cầu PPH vào Cục Sở hữu trí tuệ);
 
và đáp ứng các điều kiện khác quy định tại Hướng dẫn thủ tục nộp yêu cầu PPH vào Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nhanh cho đơn đó trên cơ sở cung cấp kết quả tra cứu và thẩm định của JPO cùng các tài liệu liên quan khác để Cục Sở hữu trí tuệ tham khảo.
 
Chương trình PPH sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ và JPO triển khai thử nghiệm trong vòng 03 năm, dự kiến kết thúc vào 31/3/2019./.
 
(Theo thông tin từ Phòng Hợp tác quốc tế - Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam)

_____________________________________

Công ty TNHH Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là một trong những đại diện sở hữu trí tuệ có uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ bao gồm: đăng ký nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, chuyển quyền sử dụng (li-xăng), chuyển nhượng quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ và theo dõi, điều tra xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Để biết thêm thông tin về dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 04-3202 8111 / 04-3202 8222, hoặc fax đến số 04-3202 8333 hoặc email đến: hh@haihan.vn.

Bài viết khác