• » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Bài viết về thương hiệu

  Những lưu ý khi trả lời Công văn kết quả thẩm định hình thức
  Thứ bảy, 10:15 Ngày 13/05/2017.

  Giai đoạn đầu của đơn đăng ký nhãn hiệu là giai đoạn thẩm định hình thức, giai đoạn này thẩm định viên sẽ tiến hành thẩm định đơn về hình thức. Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng yêu cầu về hình thức, Cục sẽ gửi thông báo chấp nhận đơn hợp lệ tới các tổ chức, cá nhân. Và đơn không đáp ứng yêu cầu về hình thức Cục sẽ gửi thông báo dự định từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu. Trong trường hợp, các tổ chức, cá nhân gặp trường hợp này cần nắm rõ một số thông tin sau:

   

  1. Những thiếu sót về mặt hình thức thường gặp của đơn đăng ký nhãn hiệu.

   

  Khi các tổ chức, cá nhân nhận được thông báo dự định từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu trong giai đoạn hình thức do một số thiếu sót sau:

    + Tên, địa chỉ.

    + Phí đăng ký nhãn hiệu.

    + Phân loại nhãn hiệu.

    + Mô tả nhãn hiệu.

    + Hình thức của tờ khai.

    + Giấy ủy quyền nếu đăng ký thông qua đại diện.

   

  2. Một số lưu ý khi trả lời công văn hình thức.

   

  Các tổ chức, cá nhân tiến hành trả lời công văn hình thức của Cục, trước hết cần lưu ý điểm sau:

   

  + Thời hạn trả lời công văn:

   

  Các tổ chức, cá nhân sẽ có 1 tháng trả lời công văn hình thức kể từ ngày Cục ra thông báo. Trong giai đoạn thẩm định bị ra Công văn từ chối chỉ được phép trả lời tối đa 02 lần, khi trả lời Công văn lần thứ hai Cục sở hữu trí tuệ các tổ chức, cá nhân không đáp ứng yêu cầu Cục sẽ ra Công văn từ chối đơn đăng ký.

  Những thiếu sót đơn đăng ký nhãn hiệu thường gặp chủ yếu khi Cục thông báo từ chối đơn hợp lệ gồm những vấn đề sau:

   

  + Tên, địa chỉ

   

  Tên, địa chỉ của các tổ chức, cá nhân trên giấy ủy quyền và tờ khai đăng ký nhãn hiệu phải đầy đủ, chính xác và thống nhất với nhau.

  Địa chỉ nêu trong đơn phải được điền một cách chi tiết và cụ thể, chi tiết đến số nhà hoặc xóm hoặc thôn.

  Đối với địa chỉ được nêu trong đơn không tồn tại, các tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu có xác nhận của cơ quan chức năng về việc thay đổi tên thôn, xóm của theo địa giới hành chính.

   

  + Phân loại hàng hóa dịch vụ

   

  Các tổ chức, cá nhân tiến hành sửa đổi phân loại hàng hóa dựa vào bản phân loại quốc tế Nice-10 và các tổ chức, cá nhân có thể loại bỏ sản phẩm đó hoặc phân lại nhóm cho sản phẩm đó.

  Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân có thể trả phí để thẩm định viên tiến hành phân loại lại nhóm sản phẩm hàng hóa và phải tiến hành trả phí khi tiến hành yêu cầu sửa đổi bổ sung trong đơn đăng ký nhãn hiệu.

   

  + Phí đăng ký nhãn hiệu

   

  Hiện nay, phí đăng ký nhãn hiệu được tính theo Thông tư 263/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí Sở hữu Công nghiệp. Các tổ chức, cá nhân  nhãn hiệu cần tìm hiểu và nắm rõ về các khoản thu và nộp trong Thông tư đã nêu rõ.


  Các tổ chức, cá nhân cần lưu ý một nhãn hiệu đăng ký cho nhiều nhóm hàng hoá dịch vụ thì lệ phí đăng ký sẽ cao hơn so với một nhóm và phí đăng ký sẽ thuộc vào số nhóm mà các tổ chức, cá nhân yêu cầu bảo hộ.

   

  + Mô tả nhãn hiệu

   

  Thiếu sót hình thức về mô tả hình thức là một trong những vấn đề ít gặp trong đơn đăng ký nhãn hiệu, tuy nhiên khi gặp đơn từ chối về vấn đề này các tổ chức, cá nhân cần lưu ý điểm sau:

  -          Màu sắc và nội dung mô tả nhãn hiệu phải thống nhất với mẫu nhãn hiệu

  -          Nhãn hiệu có chứa các chữ, từ ngữ không phải là tiếng Việt thì phải ghi rõ cách phát âm (phiên âm ra tiếng Việt) và các chữ, từ ngữ đó có nghĩa thì phải dịch ra tiếng Việt.

  -          Dựa theo công văn yêu cầu của Cục để tiến hành sửa đổi bản mô tả nhãn hiệu.

  Khi trả lời những thông báo thiếu sót này các tổ chức, cá nhân nên liên hệ đại diện sở hữu trí tuệ để được tư vấn một cách kịp thời, nhanh chóng hiệu quả tránh trường hợp nhãn hiệu bị từ chối lần thứ hai làm quá trình đăng ký hết thời hạn.

  Bài viết khác