• » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Bài viết về thương hiệu

  Chi phí đăng ký nhãn hiệu năm 2017
  Thứ sáu, 01:40 Ngày 26/05/2017.

  Bắt đầu từ năm 2017, Cục sở hữu sẽ áp dụng mức thu phí đăng ký nhãn hiệu căn cứ theo Thông tư số 263/2016-TTBTC quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. Chính vì thế, chủ sở hữu nhãn hiệu khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu cần phải nắm rõ được mức phí cần nộp cho Cục sở hữu trí tuệ, để tránh trường hợp đơn nhãn hiệu bị từ chối trong giai đoạn hình thức do tính phí đăng ký nhãn hiệu chưa hợp lý.

   

  BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

   

  STT

  Phí và Lệ phí

  Lệ phí (VND)

  1

  Lệ phí nộp đơn  

  150.000

  2

  Phí công bố đơn

  120.000

  3

  Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên cho mỗi một yêu cầu (Nếu có)

  600.000

  4

  Phí phân loại cho mỗi nhóm (không quá 06 sản phẩm, dịch vụ trong cùng một nhóm)

  100.000

   

  -. Phí phân loại cho mỗi một sản phẩm, dịch vụ tăng thêm (từ sản phẩm, dịch vụ thứ bảy trở đi trong cùng một nhóm)

  20.000

  5

  Phí thẩm định nội dung cho mỗi nhóm (không quá 06 sản phẩm, dịch vụ trong cùng một nhóm)

  550.000

  6

  - Lệ phí bổ sung cho mỗi một sản phẩm, dịch vụ tăng thêm (sản phẩm, dịch vụ từ thứ bảy trở đi trong cùng một nhóm)

  120.000

  7

  Phí tra cứu thông tin cho mỗi nhóm (không quá 06 sản phẩm, dịch vụ trong cùng một nhóm)

  180.000

  8

  - Phí tra cứu bổ sung cho mỗi một sản phẩm, dịch vụ tăng thêm (từ sản phẩm, dịch vụ thứ bảy trở đi trong cùng một nhóm)

  30.000

  9

  Phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

  120.000

  10

  Phí sử dụng  Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

  700.000

  11

  Phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

  120.000

  12

  Phí cấp bằng cho trên một nhóm

  100.000

  13

  Phí công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

  120.000

  14

  Lệ phí gia hạn hiệu lực (cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ)

  150.000

   

  Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu xem tại đây:http://haihan.vn/vi/cata-151-ho-so-dang-ky-nhan-hieu

   

  Bài viết khác