• » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Bài viết về thương hiệu

  Khiếu nại đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?
  Thứ bảy, 01:42 Ngày 27/05/2017.

  Khiếu nại nhãn hiệu là người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp hoặc khởi kiện ra toà án theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan.

  Ví dụ: Cục sở hữu Trí tuệ ra thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc đại diện của chủ đơn tiến hành soạn đơn khiếu nại gửi đến Cục sở hữu trí tuệ.

  (Tham khảo hướng dẫn tra cứu nhãn hiệu tại Hướng dẫn tra cứu nhãn hiệu của HAIHAN-IP).

  Việc khiếu nại đơn đăng ký nhãn hiệu chắc chắn sẽ giúp cho chủ đơn nói lên được ý kiến của mình và có cơ hội trao đổi trực tiếp với Cục sở hữu trí tuệ về các vấn đề liên quan tới nhãn hiệu hàng hóa.

  Bài viết khác