• » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Bài viết về thương hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu có tầm quan trọng như thế nào?
  Thứ bảy, 10:07 Ngày 27/05/2017.

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền giúp xác lập quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể với nhãn hiệu.

  tầm quan trọng của việc đăng ký nhãn hiệu

       - Các doanh nghiệp nên đăng ký nhãn hiệu để tránh tình trạng các tổ chức, cá nhân khác lợi dụng, sao chép và nhái làm giảm chất lượng uy tín trên thị trường, làm giảm sút về thu nhập, lợi nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh, chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phụ thiệt hại.

       - Khi xảy ra tranh chấp nhãn hiệu giữa các bên thì đăng ký nhãn hiệu là cơ sở pháp lý để chứng minh chủ sở hữu của nhãn hiệu đó.

       - Khi đăng ký nhãn hiệu sẽ giúp cho người tiêu dùng phân biệt được hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp với các doanh nghiệp cùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ đó.

       - Đăng ký nhãn hiệu giúp các tổ chức, cá nhân không vi phạm nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân khác.

       - Tạo cho doanh nghiệp có một thương hiệu riêng và nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường.

  (Tham khảo hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký nhãn hiệu của HAIHAN-IP).

  Bài viết khác