• » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Bài viết về thương hiệu

  Những điều cần biết khi đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Thứ hai, 02:48 Ngày 29/05/2017.

  Hãy chắc chắn để bảo vệ tên của bạn, từ ngữ hoặc biểu tượng quốc tế. Tại (HAIHAN-IP) chúng tôi hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trong từng bước của việc theo đuổi nhãn hiệu, từ việc nộp đơn cho đến khi nhãn hiệu được cấp bằng.

   

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế là gì?

   

  Việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế cho phép mở rộng nhãn hiệu tại Việt Nam hoặc một Cộng đồng (nhãn hiệu Liên minh châu Âu) sang các nước khác. Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể sử dụng Hệ thống Madrid (bao gồm Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid) để bảo đảm việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại các quốc gia tham gia vào một trong các hiệp ước này. Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid đã được các Thành viên của Hệ thống Madrid tham gia.

   

   

  Ai có thể đăng ký nhãn hiệu quốc tế?

   

  Nhãn hiệu quốc tế chỉ có thể được nộp bởi người nộp đơn đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia (tức là nhãn hiệu Việt Nam) hoặc nhãn hiệu Cộng đồng (nhãn hiệu Liên minh châu Âu). Chỉ có cá nhân hoặc pháp nhân là công dân hoặc có trụ sở tại hoặc có cơ sở thương mại hoặc công nghiệp ở quốc gia tham gia Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid có thể sử dụng đăng ký nhãn hiệu quốc tế Madrid để bảo vệ nhãn hiệu quốc tế.

   

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế là gì?

   

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế rất phức tạp bắt đầu từ giai đoạn nộp đơn, vì vậy không tiến hành được nếu không có sự trợ giúp của chuyên gia.

   

  Đơn phải được nộp tại Văn phòng Nhãn hiệu của nước / vùng cư trú của người nộp đơn, tương ứng với đơn đăng ký cơ sở hoặc đăng ký áp dụng đơn quốc tế. Cơ quan xuất xứ kiểm tra các chi tiết về đơn đăng ký tại nhà của người nộp đơn hoặc đăng ký và gửi đơn cho WIPO. Đơn có thể nộp bằng tiếng Anh, Pháp hoặc Tây Ban Nha và có thể chỉ định bất kỳ số quốc gia / khu vực nào của Thỏa ước Madrid và / hoặc Nghị định thư Madrid.

   

  Nếu tất cả các yêu cầu của WIPO được đáp ứng trong đơn, nhãn hiệu sẽ được ghi trong Sổ đăng ký quốc tế và được xuất bản trong Công báo WIPO về Nhãn hiệu Quốc tế. Sau đó, Văn phòng quốc tế phân phối đơn cho các nước được chỉ định.

   

  Sau khi nhận đơn, mỗi quốc gia được chỉ định có quyền từ chối đăng ký nhãn hiệu nếu đơn không tuân thủ luật đăng ký quốc gia của nước đó. Tuy nhiên, việc từ chối đăng ký chỉ được thực hiện trong khoảng thời gian áp dụng từ 12 đến 18 tháng kể từ ngày WIPO thông báo đăng ký quốc tế cho Văn phòng Quốc gia của nước được chỉ định. Giai đoạn 12 hoặc 18 tháng có thể được gia hạn nếu có phản đối đối với việc chỉ định có liên quan. Trong trường hợp Văn phòng quốc tế nhận được chấp nhận hoặc từ chối trong khoảng thời gian quy định thì việc bảo hộ nhãn hiệu tại nước được chỉ định được trao cho Người nộp đơn theo mặc định. Cũng nên chỉ ra rằng nếu một hoặc nhiều quốc gia từ chối đăng ký một nhãn hiệu quốc tế, trong bất kỳ trường hợp nhãn hiệu đó vẫn có hiệu lực tại các quốc gia được chỉ định khác mà không có phản đối.

   

  (Bài viết liên quan: đăng ký nhãn hiệu quốc tế)

  Bài viết khác