• » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Bài viết về thương hiệu

  Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam
  Thứ bảy, 07:43 Ngày 10/06/2017.

  Bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam là những dấu hiệu của tổ chức, cá nhân dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác. Dấu hiệu dùng làm bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc khác nhau.

   

  Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam tại Việt Nam:

   

  1. Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam:

             

     + Tờ khai đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

             

      + Mẫu nhãn hiệu

             

      + Giấy ủy quyền

   

      + Danh mục hàng hóa mang nhãn hiệu

   

      + Chứng từ nộp lệ phí

    

  2. Các công việc HAIHAN-IP thực hiện:

   

       2.1. Tư vấn trước khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

   

      - Tư vấn phân nhóm (lĩnh vực, ngành nghề hoặc sản phẩm/dịch vụ bảo hộ bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam) theo Bảng phân loại Nice X của Quốc tế.

   

      - Tư vấn tra cứ nhãn hiệu để xác định khả năng bảo hộ của Nhãn hiệu chuẩn bị đăng ký có bị tương tự hay trùng lặp với nhãn hiệu đã nộp trước hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận tại Việt Nam.

   

       - Tư vấn lựa chọn các phương án để cấu thành bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam; tư vấn thêm các yếu tô cần thiết để đảm bảo tính khác biệt khi bảo hộ.

   

       - Tư vấn các đối tượng bảo hộ khác liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam như đăng ký bảo hộ nhãn mác, kiểu dáng sản phẩm…

   

       - Tư vấn khả năng bị trùng, tương tự dẫn đến khả năng bị từ chối của bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam.

    

        2.2. Thiết lập hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam:

   

       - Lập tờ khai đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam.

   

       - In mẫu bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

   

        2.3. Tiến hành đăng ký xác lập quyền bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam:

   

       - Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam trong vòng 1-2 ngày.

   

       - Chuyển giao hồ sơ tờ khai có dấu nhận đơn của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cho tổ chức, cá nhân.

   

        2.4. Quá trình theo dõi đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam:

   

       - Theo dõi tiến trình khi có quyết định thông báo thẩm định hình thức, thẩm định nội dung, thông báo tranh chấp, thông báo cấp văn bằng.

   

       -  Soản thảo Công văn trả lời phúc đáp nếu có Công văn yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ.

   

       - 01 đến 02 ngày: Xác lập quyền uy tiên đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

   

       - 01 đến 02 tháng (kể từ ngày nộp đơn) có Thông báo quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

   

       - 14 đến 18 tháng (kể từ ngày có Thông báo quyết định chấp nhận đơn hợp lệ) có Thông báo cấp Giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam.

   

       - Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam có hiệu lực 10 (kể từ ngày nộp đơn) và giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam (được gia hạn thêm 10 năm cho mỗi lần gia hạn).

   

  3. Chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam:

   

  Hãy liên hệ với HAIHAN-IP ngay bây giờ để chúng tôi tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

   

  Bài viết khác