• » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Bài viết về thương hiệu

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu sản phẩm
  Thứ hai, 04:56 Ngày 12/06/2017.

  Công ty Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) sau khi được quý khách hàng ủy quyền và cung cấp các giấy tờ cần thiết làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu sản phẩm và tiến hành các thủ tục nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sản phẩm tại Cục Sở hữu trí tuệ.

   

  Công ty Sở hữu trí tuệ hải hân sẽ thực hiện quy trình đăng ký nhãn hiệu sản phẩm như sau:

   

  Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu sản phẩm.

   

  Tra cứu nhãn hiệu sản phẩm được chia làm 2 bước :  

   

       - Tra cứu sơ bộ

   

       - Tra cứu chính thức.

   

  Tra cứu sơ bộ cho nhãn hiệu sản phẩm dự định đăng ký của khách hàng HAIHAN-IP sẽ được tra cứu trong thời hạn từ 1-2 ngày sẽ có kết quả. Kết quả tra cứu sơ bộ chưa hoàn toàn đầy đủ và chính xác nên khả năng đăng ký nhãn hiệu sản phẩm đó là không cao.Tra cứu này HAIHAN-IP hoàn toàn miễn phí.

   

  HAIHAN-IP sẽ tiến hành tra cứu chính thức khi khách hàng yêu cầu. Khi thực hiện tra cứu chính thức sẽ giúp quý khách hàng đánh giá được nhãn hiệu sản phẩm dự định đăng ký có bị trùng hay gây nhầm lẫn với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tương tự đã được đăng ký trước đó hay không. Kết quả tra cứu chính thức giúp khách hàng an tâm hơn về khả năng nhãn hiệu sản phẩm dự định đăng ký, qua đó giúp quý khách hàng tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc về việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sản phẩm.

   

  Bước 2: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sản phẩm

   

  HAIHAN-IP là đại diện của Cục Sở hữu Trí tuệ, khi được khách hàng ủy quyền, HAIHAN-IP sẽ tiến hành thực hiện việc nộp hồ sơ, nộp lệ phí và phí đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, theo dõi tiến trình đơn nhãn hiệu sản phẩm, phúc đáp các giấy tờ, công văn với Cục Sở hữu trí tuệ, nhận văn bằng bảo hộ thay Quý khách hàng và giao lại cho Quý khách hàng.

   

  Đơn đăng ký nhãn hiệu sản phẩm sẽ được xử lý ở Cục Sở hữu Trí tuệ theo trình tự sau:

      + Thẩm định hình thức:

   

  Thời hạn thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn. Cục sẽ tiến hành đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức. Cục sẽ thông báo chấp nhận đơn hợp lệ nếu đơn không có sai sót và đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hình thức.

       

       + Công bố đơn:   

   

  Đơn đăng ký nhãn hiệu sản phẩm được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu sản phẩm là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu sản phẩm và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

       

       + Thẩm định hình thức:

   

  Đơn đăng ký nhãn hiệu sản phẩm đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung điều kiện bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu sản phẩm là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.

   

       + Cấp giấy chứng nhận đăng ký.

   

  Sau 1 tháng kể từ ngày có kết quả xét nghiệm nội dung trong đó nêu rõ nhãn hiệu sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa sẽ được cấp cho người nộp đơn.

   

  Lưu ý:

   

       + Ngoài ra, có thể có thời gian cộng phụ  thuộc vào tiến trình xét nghiệm của Cục Sở hữu trí tuệ và thời gian để người nộp đơn sửa chữa, bổ sung những thiếu sót về mặt hình thức của đơn đăng ký hoặc có công văn khiếu nại đối với thông báo xét nghiệm nội dung không hợp lý của Cục Sở hữu Trí tuệ.

   

       + Trên thực tế, sau khi đăng ký nhãn hiệu sản phẩm thông thường khoảng từ 12-14 tháng mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sản phẩm nhưng ngày có hiệu lực của nhãn hiệu sản phẩm kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sản phẩm. Ngày nộp đơn đồng thời cũng là ngày ưu tiên của nhãn hiệu sản phẩm. Ngày nộp đơn cũng là ngày xác định mốc gia hạn đối với nhãn hiệu sản phẩm được cấp sau này.

  Bài viết khác