• » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Bài viết về thương hiệu

  Hướng dẫn thủ tục xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu
  Thứ ba, 02:28 Ngày 20/06/2017.

  1) Cần những thông tin gì để thực hiện việc nộp đơn xác lập quyền sở hữu Nhãn hiệu?

   

  - Chủ sở hữu nhãn hiệu cần chuẩn bị 10 mẫu Nhãn hiệu, trong đó mẫu Nhãn hiệu phải đáp ứng các điều kiện sau:

   

       + Mẫu Nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong Nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 20mm, tổng thể Nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu Nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm in trên tờ khai.

   

       + Đối với Nhãn hiệu có yêu cầu bảo hộ màu sắc thì mẫu Nhãn hiệu phải được trình bày đúng màu sắc yêu cầu bảo hộ. Nếu không yêu cầu bảo hộ màu sắc thì mẫu Nhãn hiệu phải được trình bày dưới dạng đen trắng.

   

       + Đối với Nhãn hiệu là hình ba chiều thì mẫu Nhãn hiệu phải kèm theo ảnh chụp hoặc hình vẽ thể hiện hình phối cảnh và có thể kèm theo mẫu mô tả ở dạng hình chiếu.

   

  - Cần cung cấp tên và địa chỉ của chủ sở hữuNhãn hiệu, trong đó:

   

       + Nếu chủ đơn là tổ chức thì tên và địa chỉ ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

   

       + Nếu chủ đơn là cá nhân thì tên và địa chỉ ghi theo chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu.

   

  -   Giấy uỷ quyền của chủ sở hữu Nhãn hiệu cho Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân: 

   

       + Nếu chủ đơn là tổ chức thì Giấy ủy quyền cần được người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký và đóng dấu.

   

       + Nếu chủ đơn là cá nhân thì Giấy ủy quyền chỉ cần chữ ký của chủ đơn.

   

  -   Danh mục sản phẩm/dịch vụ dự định đăng ký theo đơn Nhãn hiệu:

   

       + Danh mục sản phẩm dịch vụ được phân loại theo Bảng danh mục hàng hóa dịch vụ Ni-xơ;

   

       + Chủ đơn có thể xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu cho một hoặc nhiều nhóm sản phẩm dịch vụ.

   

  Với các thông tin cần thiết nêu trên, Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân sẽ chuẩn bị thông tin và tiến hành các thủ tục để nộp đơn đăng ký tại Cơ quan đăng ký nhãn hiệu theo các bước sau:

   

  -   Bước 1: Tra cứu khả năng bảo hộ của Nhãn hiệu trước khi nộp đơn (không bắt buộc);

   

  -   Bước 2: Nếu Nhãn hiệu đạt khả năng bảo hộ theo kết quả tra cứu chúng tôi sẽ tiến hành nộp đơn tại Cơ quan đăng ký nhãn hiệu.

   

   

  2)  Làm cách nào để tối ưu chi phí nộp đơn xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu?

   

  Để tối ưu chi phí khi nộp đơn Nhãn hiệu, chủ đơn có thể cân nhắc những giải pháp sau:

   

  - Thực hiện tra cứu sơ bộ trên cơ sở dữ liệu của Cơ quan đăng ký nhãn hiệu để đánh giá khả năng tương tự gây nhầm lẫn của Nhãn hiệu dự định đăng ký với các Nhãn hiệu đã được cấp bằng. Nếu phát hiện có Nhãn hiệu đã đăng ký trùng với Nhãn hiệu của mình, chủ đơn nên cân nhắc sửa đổi Nhãn hiệu cho khác biệt. Việc tra cứu sơ bộ được thực hiện trên cơ sở dữ liệu của Cục SHTT

   

  - Do phí xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu được tính toán dựa trên số nhóm sản phẩm/ dịch vụ đăng ký và số sản phẩm/ dịch vụ từ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm, nên chủ đơn nên cân nhắc chỉ đăng ký cho những nhóm sản phẩm/dịch vụ mà chủ đơn dự định sẽ khai thác thương mại, không đăng ký cho tất cả các nhóm sản phẩm/ dịch vụ tương ứng với các nhóm ngành trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tiết kiệm chi phí.

   

   

  3) Thời gian xử lý đơn xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu mất bao lâu?

   

  Việc xử lý đơn xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu gồm các giai đoạn sau:

   

  - Giai đoạn thẩm định hình thức: 1-2 tháng: trong giai đoạn hình thức, nếu đơn đăng ký có những sai sót như sự không thống nhất về tên và địa chỉ của chủ đơn trong tờ khai và trong giấy ủy quyền, phí nộp đơn không đầy đủ hay phân nhóm hàng hóa dịch vụ không đúng, Cơ quan đăng ký nhãn hiệu sẽ ra thông báo thiếu sót hình thức và cho thời hạn 1 tháng để người nộp đơn khắc phục thiếu sót. Nếu thiếu sót được khắc phục, Cơ quan đăng ký nhãn hiệu sẽ ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

   

  - Công bố đơn: trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ, đơn Nhãn hiệu được công bố trên Công báo của Cơ quan đăng ký nhãn hiệu. 

   

  - Giai đoạn thẩm định nội dung: thời gian thẩm định nội dung nằm trong khoảng từ 9 đến 11 tháng hoặc đôi khi kéo dài hơn, tuỳ theo mức độ khó của từng đơn. Trong giai đoạn này, thẩm định viên có thể đưa ra những công văn từ chối cấp bằng một phần Nhãn hiệu hoặc từ chối cấp bằng cho Nhãn hiệu và cho người nộp đơn thời hạn 02 tháng để phúc đáp. Nếu nội dung phúc đáp của người nộp đơn khắc phục được nội dung từ chối của Cơ quan đăng ký nhãn hiệu, đơn Nhãn hiệu sẽ được cấp bằng.

   

  - Giai đoạn cấp bằng: giai đoạn này kéo dài từ 1 đến 2 tháng kể từ ngày người nộp đơn nộp đầy đủ phí cấp bằng.

   

   

  4) Chi phí xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu là bao nhiêu?

   

  Phí xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu được tính theo số nhóm hàng hóa dịch vụ đăng ký và số sản phẩm dịch vụ từ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm. Thông thường, khi nộp tờ khai xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu, người nộp đơn phải nộp các loại phí sau đây:

   

  - Lệ phí nộp đơn cho các nhóm hàng hoá/dịch vụ;

   

  - Lệ phí nộp đơn cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm;

   

  - Lệ phí công bố đơn;

   

  - Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung cho mỗi nhóm hàng hoá, dịch vụ;

   

  - Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm;

   

  - Phí thẩm định nội dung cho các nhóm hàng hoá/dịch vụ;

   

  - Phí thẩm định nội dung bổ sung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm.

   

  Ngoài ra, nếu đơn xin hưởng quyền ưu tiên thì người nộp đơn sẽ phải nộp lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. 

  Bài viết khác