• » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Bài viết về thương hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu liên kết
  Thứ tư, 11:55 Ngày 28/06/2017.

  Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau.

   

   

  Nhãn hiệu liên kết có những đặc điểm nổi bật sau:

   

  + Cùng một chủ sở hữu.

   

  + Tương tự nhau về nhãn hiệu và nhóm hàng hóa, dịch vụ.

   

  + Liên quan tới nhau về mẫu nhãn hiệu và nhóm ngành sản phẩm dịch vụ cung cấp.

   

      Ví dụ: Một doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu KFC cho sản phẩm Gà, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục đăng ký các nhãn hiệu tương tự như KFCT, KFT....cũng cho sản phẩm Gà.

   

  Mục đích đăng ký nhãn hiệu liên kết là bảo vệ nhãn hiệu, tránh chủ thể khác xâm phạm, ngăn chặn bên thứ ba đăng ký những nhãn hiệu tương tự với nhãn hiệu mà doanh nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ. Cũng giống như mục đích của việc đăng ký nhãn hiệu thông thường, đăng ký nhãn hiệu liên kết bảo hộ một cách tối đa nhất. Bởi nó, đưa ra nhiều nhãn hiệu giống nhau, hoặc tương tự nhau, giảm thiểu tối đa chủ thể khác đăng ký bảo hộ 

   

  Các doanh nghiệp Việt Nam cũng nên quan tâm đến việc đăng ký nhãn hiệu liên kết để đảm bảo quyền và lợi ích của các doanh nghiệp. Đồng thời để tránh hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trong tương lai.

   

  Bài viết khác