• » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Bài viết về thương hiệu

  Những tài liệu gì khi đăng ký nhãn hiệu?
  Thứ năm, 11:31 Ngày 29/06/2017.

   

  ​Trong những năm gần đây, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa được nhiều người quan tâm. Người nộp đơn khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cần những tài liệu sau:

   

  + Tờ khai;

   

  + Mẫu nhãn hiệu hàng hóa;

   

  + Giấy ủy quyền (Nếu thông qua đại diện);

   

  + Quy chế sử dụng đối với nhãn hiệu hàng hóa tập thể, nhãn hiệu hàng hóa chứng nhận;

   

  + Chứng từ nộp phí, lệ phí.

   

  Một số lưu ý sau:

   

  - Những yêu cầu trong tờ khai gồm có:

   

  + Mẫu nhãn hiệu hàng hóa, loại nhãn hiệu hàng hóa đăng ký (nhãn hiệu hàng hóa thông thường, nhãn hiệu hàng hóa tập thể, nhãn hiệu hàng hóa liên kết, nhãn hiệu hàng hóa chứng nhận);

   

  + Tên, địa chỉ của chủ đơn và đại diện của chủ đơn;

   

  + Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và thẩm định nội dung;

   

  + Các loại phí và lệ phí;

   

  + Danh mục hàng hóa và các nhóm dịch vụ;

   

  + Mô tả nhãn hiệu hàng hóa;

   

  + Chữ ký và đóng dấu xác nhận của người nộp đơn.

   

  Hotline:  0983 788 469

   

   

  Mẫu tờ khai

   

  - Mẫu nhãn hiệu hàng hóa phải được trình bày rõ ràng với kích thước không lớn hơn 80mm x 80mm và không nhỏ hơn 8mm, kèm theo 05 mẫu nhãn hiệu hàng hóa giống nhau.

   

  - Giấy ủy quyền (Nếu thông qua đại diện)

   

  + Họ và tên, địa chỉ của bên ủy quyền và bên được ủy quyền;

   

  + Phạm vi ủy quyền, số lượng công việc được ủy quyền;

   

  + Thời hạn ủy quyền;

   

  + Ngày ký giấy ủy quyền;

   

  + Chữ ký của người đại diện hợp pháp của bên ủy quyền.

   

  Hotline:  0983 788 469

   

   

  Giấy ủy quyền

   

  - Quy chế sử dụng đối với nhãn hiệu hàng hóa tập thể, nhãn hiệu hàng hóa chứng nhận:

   

  + Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa;

   

  + Tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức, cá nhân đó;

   

  + Điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu hàng hóa;

   

  + Biện pháp xử lý khi vi phạm quy chế.

   

  - Chứng từ phí, lệ phí theo quy định của Luật do nhà nước ban hành.

  Bài viết khác