• » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Bài viết về thương hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu tại Đức
  Thứ hai, 11:04 Ngày 10/07/2017.

   

  Việt Nam và Đức đã chính thức thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực trong đó có Kinh tế, Biến đổi khí hậu, môi trường...Nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước, doanh nghiệp hai nước chú trọng mở rộng hợp tác và đầu tư trong thị trường của hai nước. Trước thị trường đầy tiềm năng như Đức, doanh nghiệp Việt Nam đã tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Đức nhằm đảm bảo lợi ích và quyền sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp trước pháp luật. Khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu doanh nghiệp cần nắm rõ những thông tin sau:

   

  Theo Luật sở hữu trí tuệ tại Đức, đơn đăng ký nhãn hiệu cần những tài liệu sau:

   

  + Tờ khai đăng ký nhãn hiệu.

   

  + Mẫu nhãn hiệu

   

  + Danh mục hàng hóa, dịch vụ

   

  + Giấy ủy quyền.

   

  + Chứng từ nộp lệ phí.

   

  Quá trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu tại Đức.

   

  1. Nhận đơn

  - Sau khi xem xét, nếu người nộp đơn nộp đúng và đủ các tài liệu tối thiểu của bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Đức thì Cơ quan nhãn hiệu Đức sẽ cấp cho người nộp đơn một số đơn và đơn sẽ được chuyển tới thẩm định viên.


  - Người thẩm định đơn trong giai đoạn này sẽ xem xét đơn nộp có phù hợp với pháp luật và đã đóng đủ lệ phí nộp đơn hay chưa? Điểm đáng lưu ý là Lệ phí nộp đơn sẽ không được hoàn lại kể cả trong trường hợp đơn không hợp lệ.

   

  2. Cơ quan nhãn hiệu Đức ra thông báo kết quả xem xét đơn

   

  Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu tại Đức mà khi xem xét đơn, thẩm định viên cho rằng nhãn hiệu đó không được chấp nhận bảo hộ thì Cơ quan nhãn hiệu Đức sẽ ra thông báo nêu rõ lý do không bảo hộ và thời hạn để người nộp đơn / người đại diện của người nộp đơn tiến hành nộp phản đối hoặc trả lời lại các ý kiến từ chối của thẩm định viên.

   

  3. Công bố nhãn hiệu

   

  - Trong trường hợp xem xét đơn, thẩm định viên không tìm được lý do từ chối hoặc người nộp đơn phản đối thành công tất cả các ý kiến từ chối của thẩm định viên thì đơn đăng ký sẽ được Cơ quan nhãn hiệu Đức đăng công bố công khai.


  - Bất kể bên thứ ba nào cũng có thể nộp phản đối cấp văn bằng bảo hộ cho đơn nhãn hiệu đang được công bố (Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố, nếu quá 30 ngày thì không có quyền phản đối).

   

  4. Cấp văn bằng

   

  Nhãn hiệu sẽ được cấp văn bằng chứng nhận bảo hộ trong thời gian 10 tuần kể từ ngày công bố.

  Bài viết khác