Truyền thông

 • » Photo Galleries
 • » Video Clips
 • » Truyền thông HAIHAN-IP
 • Truyền thông HAIHAN-IP

  Tham dự buổi lễ khai trương văn phòng số 2 của PNH
  Thứ tư, 02:31 Ngày 20/05/2015.

  Vào ngày 23 tháng 4 năm 2015, Công ty Sở hữu trí tuệ HAIHAN-IP đã tham dự buổi lễ khai trương cơ sở 2 của Công ty Đào tạo quản trị mạng PNH tại phường Bách Khoa, Hà Nội.

   

   

   

  Meeting with PNH

   
    Anh Nguyễn Văn Hải - Giám đốc của HAIHAN-IP (bên phải) chụp ảnh cùng với các chuyên viên của PNH  
     

  Meeting with PNH

   
     Anh Nguyễn Phạm Hoàng, Giám đốc PNH đang phát biểu ý kiến khai mạc  

   

  PNH là một trong những khách hàng của HAIHAN-IP có nhiều giải pháp công nghệ áp dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. HAIHAN-IP hy vọng mối quan hệ giữa hai công ty sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp, trong đó HAIHAN-IP sẽ cố gắng hỗ trợ Công ty PNH những vấn đề về sở hữu trí tuệ và ngược lại Công ty PNH sẽ hỗ trợ HAIHAN-IP những vấn đề về công nghệ thông tin và truyền thông.

  Bài viết khác