• » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Hỏi đáp về sáng chế

  Khi sử dụng phần mềm web search Digipat để tra cứu sáng chế, người tra cứu sẽ nhận được những thông tin gì?
  Thứ năm, 11:02 Ngày 28/05/2015.

  Khi sử dụng phần mềm web search Digipat để tra cứu sáng chế, người tra cứu sáng chế sẽ nhận được hầu hết các thông tin về đơn gồm có bản mô tả được cấp bằng, bộ yêu cầu bảo hộ được cấp bằng, thông tin về chủ bằng, ngày cấp bằng v.v...

  Tuy nhiên, tra cứu sáng chế theo cách này không cho biết thông tin liệu rằng bằng còn hiệu lực hay đã mất hiệu lực.

  Bài viết khác