THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

 • » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Thứ năm, 11:13 Ngày 06/10/2016.

  Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng nghỉ của xã hội, sự hình thành của rất nhiều doanh nghiệp, những vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ càng trở thành một vấn đề cần được chú ý. Vậy ...

  Thứ tư, 11:16 Ngày 14/09/2016.

  Khi mà các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm còn khá lỏng lẻo, người bán hàng chưa được trang bị những kỹ năng cần thiết giữ thực phẩm tươi ngon an toàn thì việc tổ chức những khóa học, cấp chứng chỉ về an toàn ...

  Thứ tư, 10:57 Ngày 09/09/2015.

  Phần mô tả nhãn hiệu trong tờ khai phải chỉ rõ loại nhãn hiệu đăng ký (nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu chứng nhận); 

  Thứ ba, 10:45 Ngày 08/09/2015.

  Đơn phải bảo đảm tính thống nhất quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 101 của Luật Sở hữu trí tuệ. Mỗi đơn chỉ được yêu cầu đăng ký một nhãn hiệu dùng cho một hoặc nhiều hàng hoá, dịch vụ.

  Thứ năm, 10:08 Ngày 21/05/2015.

  Việc tra cứu nhãn hiệu là không bắt buộc, tuy nhiên, để giảm bớt rủi ro khi nộp đơn, người nộp đơn nên cân nhắc việc tra cứu để tránh nộp các đơn nhãn hiệu trùng lặp. Người nộp đơn có thể thực ...