THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

 • » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Thứ bảy, 10:47 Ngày 23/05/2015.

  Các bước để tra cứu đánh giá khả năng sử dụng một sản phẩm hoặc quy trình mà không vi phạm sáng chế đã được cấp bằng là gì?

  Thứ sáu, 10:46 Ngày 22/05/2015.

  Yêu cầu cần có tài liệu gì để nộp đơn sáng chế PCT vào Việt Nam

  Thứ tư, 11:24 Ngày 20/05/2015.

   Khi số lượng đơn đang thẩm định tăng lên theo thời gian, trong khi số lượng thẩm định viên còn hạn chế, dẫn đến khả năng kết quả thẩm định đơn có thể bị chậm hơn so với thời hạn.

  Thứ tư, 11:24 Ngày 20/05/2015.

  Tài liệu thúc đẩy đơn sáng chế