THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

 • » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Thứ hai, 11:20 Ngày 25/05/2015.

  Có thể tra cứu sáng chế theo nhiều IPC cùng lúc sử dụng IPLib của Cục Sở hữu trí tuệ mà có được kết quả một cách chính xác nhất?

  Thứ bảy, 10:47 Ngày 23/05/2015.

  Các bước để tra cứu đánh giá khả năng sử dụng một sản phẩm hoặc quy trình mà không vi phạm sáng chế đã được cấp bằng là gì?

  Thứ sáu, 10:46 Ngày 22/05/2015.

  Yêu cầu cần có tài liệu gì để nộp đơn sáng chế PCT vào Việt Nam

  Thứ tư, 11:24 Ngày 20/05/2015.

   Khi số lượng đơn đang thẩm định tăng lên theo thời gian, trong khi số lượng thẩm định viên còn hạn chế, dẫn đến khả năng kết quả thẩm định đơn có thể bị chậm hơn so với thời hạn.